Andy McNab

Londra’daki Guy Hastanesi’nin merdivenlerinde bir torba içinde bulunduğu günden itibaren Andy McNab olağandışı bir yaşam sürmüştür. Ergenliğinde suça bulaşan Andy McNab toplum dışına itilmiş bir kişi olup genç bir asker olarak South Armagh caddeleri ve kırsalında IRA’ya karşı savaşmış ve İngiliz Özel Kuvvetleri (22. SAS) üyesi olarak dokuz yıl boyunca beş kıtadaki gizli operasyonların merkezinde bulunmuştur. Körfez Savaşı sırasında komutanların belirttiği gibi “alay tarihinde sonsuza kadar ismi yazılı kalacak olan” Bravo İki Sıfır isimli devriye birliğine komuta etmiştir. Askeri kariyerinde Üstün Hizmet ve Askeri Başarı madalyaları sahibi olan McNab SAS kuvvetlerinden ayrıldığı gün İngiliz
Dr. Kevin Dutton & Andy McNab

Silahlı Kuvvetleri’nde en fazla madalya sahibi muvazzaf asker unvanına sahipti. Ordudan ayrıldıktan sonra deneyim ve bilgisini kullanan Andy McNab dünyada kitapları en fazla satan yazarlar arasına girmiştir. Bravo İki Sıfır isimli askeri tarih araştırması gibi üç kitabı bulunan McNab ayrıca çok satan Nick Stone ve Tom Buckingham gerilim serilerinin yazarıdır. Bu eserler dışında Andy McNab pek çok çocuk kitabı da yazmıştır.

Yazarlık dışında McNab ABD ve İngiltere’de güvenlik ve istihbarat kurumlarına konferanslar vermekte, Hollywood film şirketlerine de gizli operasyonlardan sanatçı eğitimi
konularına kadar pek çok alanda danışmanlık yapmaktadır. McNab gönüllü olarak bazı askeri ve edebi yardım kuruluşlarına sözcülük ve kaynak geliştirme faaliyetleri de yapmaktadır.

andymcnab.co.uk